هی میخوام بیام بنویسم ولی واقعا واقعا دستم به نوشتن نمیاد..

همیشه برام سوال بود که روز های مسخره و یکنواخت، گذزوندش سخت تره؟ یا روز هایی که پر از ماجرا های تلخ و شیرینه؟

در حال حاضر زندگیم رو دور باطلی افتاده که به شدت یکنواختش کرده. حوصله م سر رفته از اینهمه راکد بودن

/ 0 نظر / 45 بازدید